Υπηρεσίες2018-12-08T15:13:17+03:00

Υπηρεσίες του ιατρείου μας 

Ο ορθοπαιδικός  είναι πάντα στην διάθεση σας για περισσότερες λεπτομέρειες 

  • Επισκέψεις κατ’οίκον
  • Ιατρός αγώνων
  • Συμβεβλημένος με το τμήμα συγκοινωνιών
  • Συνεργασία με την κλινική Εuromedica Κοζάνης
  • Μείζονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις 
  • Μικροεπεμβάσεις
  • Εγχύσεις υπερηχογραφικώς καθοδηγούμενες